Alışveriş sepetiniz boş!

Gümüş Nasıl Elde Edilir?

Gümüş Elde Etme Yöntemleri 

gümüş siyanürleme

Gümüş, çeşitli yöntemlerle cevherlerinden ayrıştırılabilir. Yaygın olarak bilinen gümüş elde etme yöntemleri şöyledir:

Siyanürleme Yöntemi

En çok kullanılan yöntemdir. Doğal gümüş filizi, ince toz haline getirilir ve sodyum siyanürle (NaCN) işlemden geçirilir. İşlem sonrası gümüş, iyonik halde sıvılaşır.

Ayrıca gümüş, nikel ve özellikle kurşun metalürjilerinin aşağıdaki yöntemlere göre elde edilen bir yan ürünüdür.

 

Çinkolama Yöntemigümüş elde etme

Erimiş haldeki gümüşlü kurşuna çinko katılmasıyla gümüş elde edilmesidir.  Sıvı çinko, sıvı kurşunda çözünmez; gümüş, çinkoda üç bin kez daha çok çözünür. Böylelikle gümüş, oluşan gümüş-çinko alaşımının damıtılmasıyla elde edilir.

Pattinson Yöntemi

Gümüşlü erimiş kurşun, sıvı ve katı haller arası bir sıcaklıkta korunur; oluşan saf kurşun billurları alınır. Gümüş, sıvı içerisinde yalnız kalır ve böylece elde edilir.

Kal Yöntemi

Bu yöntem, Pattinson yöntemi ile elde edilmiş alaşımdaki kurşunu uzaklaştırma esasına dayanır. Gümüş yükseltilmez, kolayca ayrılı ve eleoktroliz yoluyla arıtılır.